L’occupazione e i detenuti palestinesi malati – Una politica di negligenza medica

L’occupazione e i detenuti palestinesi malati – Una politica di negligenza medica